Energiescans

De distributienetbeheerders voor elektriciteit (Eandis en Infrax) hebben een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers. Voor deze doelgroep is de energiescan helemaal gratis:

  • Personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas;
  • Een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas heeft;
  • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op klevertje eindigt op 1)
  • Personen met een gezamenlijk inkomen tot en met 30.060 euro;;
  • Personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling;
  • Personen die door het OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van energiefacturen
  • Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij;
  • Personen die een woning huren bij een ocmw of lokaal bestuur;
  • Personen die een woning huren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. € 462,74 (of € 512,74 in centrum- of grootsteden of vlabinvestgebied).
  • Personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

Om deze energiescans uit te voeren werken de Energiesnoeiers samen met het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en tal van andere toeleiders/intermediairen.

Neem contact op met het OCMW, je mutualiteit, de milieudienst,... van je gemeente om na te gaan of je in aanmerking komt voor een gratis scan. Ook het Energiesnoeiersbedrijf in jouw regio helpt je graag verder. De contactgegevens van het Energiesnoeiersbedrijf vind je gemakkelijk via de zoekmachine in de rechterbalk.

Kijk hier of de Energiesnoeiers in jouw gemeente energiescans uitvoeren. De contactgegevens van het Energiesnoeiersbedrijf vind je gemakkelijk via de zoekmachine in de rechterbalk.

© 2010 Komosie - Gemaakt in De Webfabriek Contact

De Energiesnoeiers komen naar je toe


Energiescans

Meer info: 0800 14 440

Isolatie

Meer info: 0800 14 440

Promotor sociaal dakisolatieproject

Meer info: 0800 14 440

Andere activiteiten

Meer info: 0800 14 440