Energiesnoeiers

De Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ze kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden in de energiebesparingsniche een nieuwe zinvolle job.

Deze energiebesparende maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd bij maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen.

De Energiesnoeiers gaan niet onvoorbereid op pad. Om de nodige kwaliteit en professionaliteit bij de uitvoering te garanderen, worden ze tewerkgesteld in en begeleid door een sociale economie organisatie: het Energiesnoeiersbedrijf.

Momenteel zijn er 29 Energiesnoeiersbedrijven in de sociale economie. KOMOSIE is de koepel van al deze bedrijven.

© 2010 Komosie - Gemaakt in De Webfabriek Contact

De Energiesnoeiers komen naar je toe


Energiescans

Meer info: 0800 14 440

Isolatie

Meer info: 0800 14 440

Promotor sociaal dakisolatieproject

Meer info: 0800 14 440

Andere activiteiten

Meer info: 0800 14 440