Muur- en vloerisolatie

Muur- en vloerisolatie

Via middelen voor innovatie werd het pad geëffend voor de Energiesnoeiers om hun isolatieactiviteiten uit te bouwen met een pijler muur- en vloerisolatie. In een eerste fase van dit innovatietraject werd gezocht naar de theoretisch haalbare toepassingen voor muur- en vloerisolatie. Later werd dit via pilootprojecten omgezet in de praktijk.

Vanaf 2013 worden in samenwerking met VDAB en Isoproc de eerste theoretische én praktische opleidingen georganiseerd en wordt de isolatiecoach ook voor deze afgeleide isolatieactiviteiten ingeschakeld. Hoewel deze activiteiten nog in hun kinderschoenen staan, kunnen de Energiesnoeiers dankzij de ondersteuning en de samenwerking met reguliere bouwbedrijven opnieuw hoge kwaliteit garanderen.

Samenwerking aannemers/bouwsector en VDAB

Isolatiewerken moeten met de nodige vakkennis of onder deskundige begeleiding gebeuren. Door een verkeerde plaatsing kunnen koudebruggen ontstaan of kan het isolatiemateriaal vochtig worden. Het effect van isolatie gaat dan grotendeels verloren. De Energiesnoeiers in een sociale economie bedrijf krijgen daarom eerst een opleiding vooraleer ze als isoleerder aan de slag gaan. Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB en met steun van de Vlaamse Overheid.

De Energiesnoeiers willen ook partner zijn van de bouwsector. Daarom heeft elk Energiesnoeiersbedrijf een overeenkomst met de lokale bouwvertegenwoordiger van de Bouwunie of de Vlaamse Confederatie Bouw afgesloten. Ook op Vlaams niveau heeft KOMOSIE regelmatig overleg met de Bouwunie en de Confederatie Bouw de sector Energiesnoeiers. Het uitgangspunt dat de Energiesnoeiers delen met de bouwsector is namelijk dat samenwerking tussen beide sectoren een opstap kan zijn om medewerkers te laten doorstromen.

Energiesnoeiers kunnen eenvoudige isolatiewerken perfect zelfstandig uitvoeren. Voor complexere (bijv. muurisolatie) en aanvullende (bijv. afwerking zoldervloer) ingrepen doen ze regelmatig een beroep op reguliere aannemers.

© 2010 Komosie - Gemaakt in De Webfabriek Contact

De Energiesnoeiers komen naar je toe


Energiescans

Meer info: 0800 14 440

Isolatie

Meer info: 0800 14 440

Promotor sociaal dakisolatieproject

Meer info: 0800 14 440

Andere activiteiten

Meer info: 0800 14 440