Sociale premies

Huurwoningen moeten steeds energiezuiniger worden. Dakisolatie is verplicht vanaf 2020 en ook hoogrendementsglas wordt vanaf dan verplicht gemaakt. Om verhuurders daarbij een handje te helpen, organiseert de Vlaamse overheid de sociale energie-efficiëntieprojecten. Dankzij die projecten krijgen verhuurders die hun woning verhuren aan bepaalde doelgroepen, een extra hoge premie voor investeringen in dakisolatie, hoogrendementsglas en/of spouwmuurisolatie.

De hoogte van de premies:

 • 20 euro/m² voor dak- of zoldervloerisolatie
 • 12 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • 85 euro/m² voor hoogrendementsglas

Om in aanmerking te komen voor deze premies, behoort de huurder tot een van deze categorieën:

 • De huurder recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas (beschermde afnemer)
 • De huurder heeft een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 • De huurder krijgt een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • De huurder is in schuldbemiddeling (bv. bij OCMW of CAW)
 • De huurder wordt door het OCMW geholpen met onbetaalde energiefacturen
 • De woning verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur
 • Voor de huurder werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC)
 • De huurder betaalt een huurprijs die niet meer is dan € 462,74 (of € 512,74 in centrum- of grootsteden of Vlabinvestgebied)

Om van deze premie te kunnen genieten, begeleidt een projectpromotor het hele proces. In heel wat gemeenten kan je hiervoor terecht bij de Energiesnoeiers (kijk hier). Zij zorgen voor alles: afspraken met de huurder en de eigenaar, aanstellen van een vakbekwame aannemer, aanvragen van de premie, ....

In ruil voor de begeleiding en de extra hoge premie engageert de eigenaar zich om:

 • De huurprijs niet te verhogen als gevolg van de isolatiewerken
 • Het huurcontract niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode
 • Een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren

Via de zoekmachine in de rechterbalk vind je welk Energiesnoeiersbedrijf projectpromotor is in jouw gemeente.

© 2010 Komosie - Gemaakt in De Webfabriek Contact

De Energiesnoeiers komen naar je toe


Energiescans

Meer info: 0800 14 440

Isolatie

Meer info: 0800 14 440

Promotor sociaal dakisolatieproject

Meer info: 0800 14 440

Andere activiteiten

Meer info: 0800 14 440