Achtergrond

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Deze groep mensen ervaart veel belemmeringen in hun afvalverwerking: ze missen de juiste informatie omdat ze de taal niet begrijpen of geïsoleerd van de samenleving leven, of ze zijn beperkt in hun mobiliteit of middelen. Het aanwezige armoederisico en de superdiversiteit in cultuur, maakt het bereiken van deze kwetsbare doelgroepen met de gebruikelijke communicatiekanalen extra moeilijk.

Het is daarom aangewezen om laagdrempelige en diversiteitsgevoelige methodieken te ontwikkelen, waarmee we maatwerk kunnen leveren zodat we kwetsbare risicogroepen op een juiste manier kunnen betrekken bij de duurzame transitie in Vlaanderen. De Energiesnoeiers excelleren hierin, vanuit hun jaren lange ervaring met het uitvoeren van energiescans.