Begeleiding door Energiesnoeiers

Om van deze premie te kunnen genieten, begeleidt een projectpromotor het hele proces. In heel wat gemeenten kan je hiervoor terecht bij de Energiesnoeiers. Zij zorgen voor alles: afspraken met de huurder en de eigenaar, aanstellen van een vakbekwame aannemer, aanvragen van de premie, ....

In ruil voor de begeleiding en de extra hoge premie engageert de eigenaar zich om:

  • De huurprijs niet te verhogen als gevolg van de isolatiewerken
  • Het huurcontract niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode
  • Een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren

Zoek met je postcode op of de Energiesnoeiers ook in jouw gemeente projectpromotor zijn voor deze isolatieprojecten.