Consumptie- en sorteerscan

In februari 2017 startte een nieuw pilootproject, de ‘Consumptie- en Sorteerscan voor Kwetsbare huishoudens’. Samen met 10 Energiesnoeiers en verschillende partners wordt in een pilootperiode van 1 jaar de deskundigheid en succesaanpak van de Energiesnoeiers doorontwikkeld naar een scan gericht op het afvalbeleid op maat van kwetsbare gezinnen.

 

Vele kwetsbare huishoudens ervaren belemmeringen in het correct sorteren van afval; hetzij financieel, hetzij fysiek, hetzij informatief. Met de consumptie- en sorteerscan willen wij hierop inspelen en concrete oplossingen en antwoorden geven op bestaande problemen en vragen. Dit is een uitgelezen taak voor de Energiesnoeiers die door de jaren veel kennis en ervaring hebben opgedaan inzake het bereiken van kwetsbare doelgroepen.  

De betrokken Energiesnoeiers zullen tijdens het pilootproject 200 scans uitvoeren. 100 basisscans en 100 opvolgscans. Aan de hand van de daaruit komende resultaten zullen we gaan nadenken over het uitrollen en verduurzamen van de Sorteerscan. Wat de uitdrukkelijke bedoeling is.

We willen op termijn op grote schaal met alle Energiesnoeiers bijdragen aan een duurzaam materialenbeheer d.m.v. afvalpreventie en het creëren van concrete oplossingen voor kwetsbare huishoudens.

Met dank aan onze partners: