De Energiescan

Fluvius, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, heeft een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de Energiesnoeiers.

De energiescan is eigenlijk een huisbezoek, waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen.

Deze energiescan is gratis wanneer je behoort tot een van de doelgroepcategorieën onderaan deze pagina.

 • Klik hier om online een energiescan aan te vragen.
 • Heb je de energiescan laten uitvoeren? Dan zijn we heel benieuwd wat je daarvan vond. Vul hier onze enquête in.

Om deze energiescans uit te voeren werken de Energiesnoeiers samen met onder meer het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en tal van andere toeleiders/intermediairen. Neem daarom contact op met het OCMW, je mutualiteit, de milieudienst,... van je gemeente om na te gaan of je in aanmerking komt voor dergelijke gratis scan.

Om in aanmerking te komen voor de gratis energiescan, moet je behoren tot een van onderstaande categorieën:

 • Personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas;
 • Personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op klevertje eindigt op 1)
 • Personen met een gezamenlijk inkomen tot en met 31.870 euro (verhoogd met 1660 euro per persoon ten laste);
 • Personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling;
 • Personen die door het OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van energiefacturen;
 • Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij;
 • Personen die een woning huren bij een OCMW of lokaal bestuur;
 • Personen die een woning huren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. € 528,57 (of € 578,57 in centrum- of grootsteden of vlabinvestgebied).
 • Personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC).

Ook het Energiesnoeiersbedrijf in jouw regio helpt je graag verder. De contactgegevens van het Energiesnoeiersbedrijf vind je gemakkelijk door hier je postcode in te geven.