Extra hoge premies

Om verhuurders een handje te helpen bij het energiezuinig maken van hun eigendom, organiseert de Vlaamse overheid de sociale energie-efficiëntieprojecten. Dankzij deze projecten krijgen verhuurders die hun woning verhuren aan bepaalde doelgroepen een extra hoge premie voor investeringen in:

 • dak- of zoldervloerisolatie - 20 euro/m²
 • hoogrendementsglas - 85 euro/m²
 • spouwmuurisolatie - 12 euro/m²

De Energiesnoeiers zorgen voor een kostenloze begeleiding wanneer je deze premies aanvraagt.

Je komt in aanmerking voor deze premies, indien jouw huurder tot een of meerdere van de volgende categorieën behoort:

 • De huurder betaalt een huurprijs die niet meer is dan € 528,57 (of € 578,57 in centrum- of grootsteden of Vlabinvestgebied)
 • De huurder (of het gezin) heeft een gezamenlijk belastbaar inkomen tot en met 31.870 euro (verhoogd met 1660 euro per persoon ten laste)
 • De huurder recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas (beschermde afnemer)
 • De huurder heeft een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 • De huurder krijgt een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • De huurder is in schuldbemiddeling (bv. bij OCMW of CAW)
 • De huurder wordt door het OCMW geholpen met onbetaalde energiefacturen
 • De woning verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur
 • Voor de huurder werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC)

Vraag hier een projectpromotor aan.