Energetische renovatie in Halle-Vilvoorde

Hoewel de huur- en isolatiepremies verhuurders ertoe moeten aanzetten om te investeren in energiebesparende ingrepen voor woningen die verhuurd worden aan kwetsbare gezinnen, blijken deze verhuurders vooralsnog moeilijk te overtuigen. Daarom experimenteren verschillende organisaties met een andere aanpak.

3Wplus en PajoPower bundelden recent de krachten met een project rond sociale energierenovatie in de regio Halle-Vilvoorde. Met projectmiddelen van Vlaanderen willen ze in samenwerking met de gemeenten in de regio eigenaars overtuigen om woningen van structureel ontoereikende kwaliteit energetisch te renoveren en open te stellen voor de sociale huurmarkt. Op die manier worden eigenaars van veelal leegstaande woningen ondersteund en begeleid in de renovatie van hun eigendom. Tegelijk wordt het aanbod aan kwalitatieve woningen op de sociale huurmarkt in de regio vergroot.

Het gaat met name om woningen die op de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen zijn opgenomen en van de woningen die opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstand- en/of verwaarlozingsregister. Eigenaars van deze woningen zijn vaak nog onvoldoende op de hoogte van het uitgebreide stelsel aan voordelen (fiscale voordelen, premies, huur- en isolatiepremies, kostenbesparende maatregelen door het inzetten van een sociale werkplaats en van de voordelige energielening) indien de renovatiewerken worden uitgevoerd in functie van naar een verhuur via het sociaal verhuurkantoor.

Het intensief en uitgebreid concretiseren en visualiseren van dit voordelenplaatje indien men de woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, maakt dat eigenaars sneller de stap zetten naar energetische renovatie. Een projectcoördinator leidt alles in goede banen en is de schakel tussen de eigenaar en de verschillende diensten zoals de energielening, het sociaal verhuurkantoor en de woonconsulenten. Na afloop zullen de uiteindelijke bewoners van het pand een tijdlang opgevolgd worden rond rationeel energiegebruik met onder meer een gratis energiescan.

Na een uitgebreide verkenning van de regio in 2019, wil men vanaf 2020 in samenwerking met enkele gemeenten op zoek gaan naar eigenaars van woningen die in aanmerking komen voor dit project. Geïnteresseerde gemeenten kunnen steeds contact opnemen met 3Wplus via thijs.stegen@3wplus.be

Vorige