Minimale levering aardgas

Van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020 kunnen gezinnen die het moeilijk hebben bij het OCMW aankloppen voor een financiële tussenkomst voor aardgas. Het OCMW zet dan twee keer per maand een som op de budgetmeterkaart. Na de winter kan 30% van dat bedrag teruggevorderd worden. Vorige winter (2018-2019) ontvingen 5.719 klanten de zogenaamde minimale levering, slechts 1/5 van het totale aantal budgetmeterklanten voor aardgas.

Campagne Samenlevingsopbouw

Meer gezinnen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Daarom organiseert Samenlevingsopbouw opnieuw een sensibiliseringscampagne. Het streefdoel is dat deze winter minstens 6.000 huishoudens met een aardgas-budgetmeter gebruik maken van de minimale levering!

Net zoals de Energiesnoeiers kan ook u daarbij helpen! Steun de campagne van Samenlevingsopbouw en verspreid deze flyer bij mensen met een aardgas-budgetmeter en spoor hen aan om de minimale levering aan te vragen bij het OCMW. Publiceer de tekst van de flyer in je nieuwsbrief, buurtkrant of een andere publicatie die ook bij mensen terecht komt die een aanvraag kunnen doen.

Meer info:

minimale levering (Vlaamse overheid)

campagne Samenlevingsopbouw

Vorige